REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
"Pana la 50% la unele produse din aplicatie"
Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorii campaniei promoționale “Pana la 50% la unele produse aplicatie”, denumită în ceea ce urmează „Campania” sunt: 

- Societatea Romanian Franchise Systems S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/9190/1993, CUI – RO3774405;

-  Societatea Jerry’s Pizza Nord S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/1926/2002, CUI RO14509340 ;

- Societatea Jerry’s Pizza Est S.R.L., str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/4622/1998, CUI RO10556918, prin intermediul tuturor unităților lanțului Jerry’s Pizza, denumite în ceea ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil pe site-ul www.jerryspizza.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și / sau schimba prevederi ale Regulamentului pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul www.jerryspizza.ro cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

1.3 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Art.2. Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania se va desfasura in perioada 15 septembrie  - 31 octombrie 2021.

2.2.Campania este organizată și se desfășoară in aplicatia mobila Jerry’s Pizza („Aplicatia”), disponibila online și este destinată consumatorilor din orașele în care există magazine Jerry’s Pizza, respectiv în București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești. 

Art. 3. Discounturi, produse participante si mecanica promotiei 

3.1 Discountul si produsele carora li se aplica vor fi diferite pe perioada desfasurarii Campaniei. 

3.2 Valoarea reducerilor (discounturilor) oferite poate varia intre 15% si 50%. Aceste reduceri se vor aplica - numai la anumite produse din meniul Jerry’s Pizza din categoriile/tipurile: pizza, calzone, stripwich, chicken, sides, paste si sos, iar în cadrul acestor categorii numai la anumite tipuri de produse raportat la dimensiune, porție, tip. 

3.3. Pentru o mai buna vizibilitate, in Aplicatie discounturile vor fi afisate pentru categoriile de produse în cadrul cărora se acorda aceste discounturi, însă după accesarea în Aplicație a acestei categorii de produse, discounturile sunt afisate și se acorda numai anumitor tipuri/dimensiuni/portii din acea categorie.  Pentru claritate exemplificam semnalizarea reducerilor în Aplicație: (1) Reducerea este afisata pentru categoria de produse Pizza, însă după accesarea în Aplicație a acestei categorii, reducerea este afisata numai pentru un anume tip de pizza (ex. Classic), iar în cadrul acestui tip de produs reducerea este afisata și se acorda numai pentru o anumita dimensiune (ex. diametrul de 30 cm); (2) Reducerea este afisata pentru categoria de produse Chicken, reducerea este afisata numai pentru tipul de produse BBQ Wings, însă dupa accesarea acestei tip de produse, reducerea este afisata si se acorda numai pentru portiile de 10 bucati. Produsele mentionate sunt cu titlu exemplificativ, reducerile urmând să se aplice pentru produse diferite în perioada de derulare a Campaniei, așa cum vor fi semnalizate în Aplicatie.

3.4 In cazul produselor care permit reconfigurare, de exemplu, inlocuire si adaugare toppinguri, discountul se va calcula si se va aplica doar la pretul initial al produsului, asa cum este prezentat in meniu.

3.5 O comanda poate contine mai multe produse cu discount, dar totalul nu poate fi mai mic de 30 lei, care reprezinta valoarea comenzii minime.

3.6 Promotiile vor fi accesibile doar in ultima versiune disponibila a aplicatiei, care poate fi descarcata din magazinele de aplicatii mobile.

Art. 4 Alte prevederi

4.1. In cazul in care discounturile listate nu sunt aplicate sau nu sunt aplicate corect la produsele selectate, utilizatorii pot sesiza acest lucru fie prin intermediul Aplicatiei, trimitand un feedback din sectiunea disponibila in Aplicatie, fie trimitand un mail la adresa client@jerryspizza.ro, fie pot suna la numarul de telefon 0373 30 30 30 sau *3030,  zilnic de luni până duminică, între orele 09.00 – 02.00.   

Art. 5 Forță majoră

5.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

5.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie, existența acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.