REGULAMENT CAMPANIE UMANITARĂ "Împreună Livrăm Speranță"

Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorii campaniei promoționale “Împreună Livrăm Speranță denumită în ceea ce urmează

„Campania” sunt: 

- S.C. Romanian Franchise Systems S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/9190/1993, CUI – RO3774405;

-  S.C. Jerry’s Pizza Nord S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/1926/2002, CUI RO14509340 ;

- S.C. Jerry’s Pizza Est S.R.L., str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/4622/1998, CUI RO10556918, prin intermediul tuturor unităților lanțului Jerry’s Pizza, denumite în ceea ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Participanții la Campanie trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe www.jerryspizza.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și / sau schimba Regulamentului pe parcursul desfășurării Campaniei. 

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Art.2. Obiectul campaniei umanitare

2.1 Plecând de la nevoia de asigurare a hranei pentru persoanele refugiate venite din Ucraina și de la dorința furnizorilor de materii prime și a clienților de a se implica în ajutarea acestor persoane, grupul de firme Jerry’s Pizza va organiza o campanie specială care va avea ca finalitate livrarea de produse alimentare către locațiile în care se află refugiați.

2.2. Pentru gestionarea centralizată a nevoilor de produse în locațiile care găzduiesc refugiați, vor fi semnate protocole de colaborare cu Asociații și ONG-uri care gestionează refugiați din Ucraina în această perioadă.

2.2 Produsele vor fi livrate de către unitățile Jerry’s Pizza în locațiile indicate de către Asociațiile si ONG-urile partenere.

Art. 3 Mecanica procesului de donație

3.1 În meniul Jerry’s Pizza va fi introdus un produs special - Pizza Hope, o pizza de 25cm, la prețul de 15lei, pe care oricare client îl va putea comanda și plăti fie împreună fie separat de o comandă proprie cu livarare. 

3.2 Fiecare Pizza Hope comandată nu va fi livrată imediat ci se va adăuga la „banca de pizza”

3.3 Pentru fiecare Pizza Hope comandată, Jerry’s Pizza va dubla donația adăugând încă o pizza sau un alt produs (astfel încât să se asigure diversitatea produselor livrate dar și utilizarea materiilor prime și produselor puse la dispoziție de furnizori).

3.4 Din totalul de produse donate și acumulate în „banca de pizza”, Jerry’s Pizza va face livări către locațiile indicate de către Asociațiile și ONG-urile partenere.

3.3 Jerry’s Pizza va comunica public, constant și transparent, în legătură cu livrările făcute către locațiile în care sunt necesare produsele donate.

Art. 4 Durata. Locul de desfășurare. Drept de participare. 

4.1. Campania se va desfășura în perioada 17 martie - 31 mai 2022 și va fi comunicată pe canalele digitale Jerry’s Pizza www.jerryspizza.ro, aplicația mobilă, paginile de social media, dar și prin call-center.

4.2. Jerry’s Pizza si-a propus să strângă un total de 5.000 portii (pizza sau alte produse) pentru a fi donate în cadrul acestei campanii; Campania se va încheia odată cu atingerea cantității propuse de porții. 

4.3 În funcție de evoluția situației și de implicarea partenerilor, perioada și cantitatea de porții pot fi modificate.

4.4 Campania se adresează tuturor celor care doresc să facă o donație de pizza în folosul refugiaților din Ucraina.

Art. 5 Contact

5.1. Pe perioada de desfășurare a Campaniei, cei interesați pot suna la *3030 sau 0373 30 30 30 pentru a afla mai multe informații în legatura cu Campania precum și pentru sugestii sau eventuale plângeri. 

5.2. Liniile telefonice sunt disponibile pe perioada Campaniei, zilnic, între orele 09.00 – 02.00. De asemenea, orice mesaj se poate comunica și pe mail la adresa client@jerryspizza.ro.

Art. 6 Forță majoră

6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

6.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie, existența acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Art. 7. Parteneri 

7.1 Lista deschisă a partenerilor care s-au alăturat campaniei prin furnizare de materii prime și produse proprii:

 • - GoodMills
 • - Romcarton
 • - Indlacto Mures
 • - Parmafood
 • - Agricola
 • - Unilever
 • - Caroli
 • - Gavo Fruits
 • - Selgros

7.2 Lista deschisă a Asociațiilor și ONG-urilor care s-au alăturat campaniei prin furnizarea informațiilor centralizate despre locațiile care găzduiesc refugiați și cantități necesare:

 • Societatea de Cruce Roșie din România
 • HORA- Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România