REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
"1000 de pizza gratuit în Huawei App Gallery"
Art. 1. Organizatorul

Organizatorii campaniei promoționale “1 pizza gratuit  - Huawei App Gallery  “, denumită în ceea ce urmează „Campania” sunt: 

- S.C. Romanian Franchise Systems S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/9190/1993, CUI – RO3774405;

- S.C. Jerry’s Pizza Nord S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/1926/2002, CUI RO14509340 ;

- S.C. Jerry’s Pizza Est S.R.L., str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/4622/1998, CUI RO10556918, prin intermediul tuturor unităților lanțului Jerry’s Pizza, denumite în ceea ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Campania este organizată și promovată în colaborare cu partenerul Huawei, în cadrul campaniei de promovare a Huawei App Gallery 

1.3.Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.4. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.jerryspizza.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și / sau schimba prevederi ale Regulamentului pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul www.jerryspizza.ro cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Art.2. Durata, etapele și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania va fi promovata in perioada 15 mai – 15 iunie 2020, iar oferta va fi disponibilă până în data de 15 iulie 2020.

2.2. Campania este organizată și se desfășoară prin intermediul aplicației mobile Jerry’s Pizza disponibilă în AppGallery Huawei și este accesibilă doar consumatorilor din orașele în care există magazine Jerry’s Pizza, respectiv în București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești. 

2.3  Campania include 1000 de pizza gratuit, acordate individual și în baza unui cod unic, conform mecanismului de la Art.4

2.4. Oferta poate fi revendicată cel tarziu pâna la data de 15 iulie 2020.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa în această Campanie doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, care se află în orașele în care există magazine Jerry’s Pizza -  București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești - care doresc să participe la Campanie, cunoscând prevederile prezentului Regulament și au acces la tipurile de telefoane Huawei participante la Campanie.

3.2. Nu au dreptul de participare la această Campanie persoanele sub 18 ani, angajații Organizatorului, ai partenerului Huawei și ai agentiilor de publicitate implicate în realizarea materialelor necesare acestei campanii.

3.3. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința termenilor și condițiilor acestuia.

Art. 4. Mecanica promoțională

4.1. În perioada 15 mai – 15 iulie 2020, in cadrul Gift Shop din Huawei App Galery vor fi disponibile 1000 de coduri unice care oferă utilizatorilor posibilitatea de a beneficia de 1 pizza gratuit. Codurile promotionale pot fi utilizate doar în aplicatia mobila Jerry’s Pizza descarcata din Huawei App Galery pe urmatoarele tipuri de telefoane: Huawei P40 Pro, Huawei P40 si Huawei P40 lite.

4.2. Pentru a beneficia de oferta, utilizatorii trebuie să parcurgă următorii pași: 

a) să foloseasca unul dintre telefoanele Huawei P40 Pro, Huawei P40 și Huawei P40 lite

b) să descarce ultima versiune a aplicației Jerry’s Pizza din Huawei App Gallery

c) să acceseze secțiunea “Gift Box” și să apese butonul “Claim” și apoi “Copy” pentru a copia codul voucherului

d) să deschidă aplicația Jerry’s Pizza și să adauge în comandă minim 2 pizza 

e) să acceseze coșul de cumpărături, să apese butonul “APLICĂ COD DE DISCOUNT” și să folosească funcția “Paste”(lipire) pentru a adăuga codul voucherului copiat din Gift Box

f) să apese „Plasează comanda”

4.3 Gratuitatea se va aplica unei singure pizze, respectiv celei cu valoarea cea mai mică și doar daca în coșul de comandă au fost selectate minim 2 pizza.

4.4. Codul poate fi folosit o singură dată și este valabil până la data de 15 iulie 2020.

4.5. Pentru a participa la Campanie nu se va percepe niciun fel de taxă de participare

Art. 5. Responsabilitate

5.1. Pentru accesarea ofertei este necesară crearea unui cont în aplicația mobilă Jerry’s Pizza

5.2.Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să păstreze și să publice numele beneficiarilor prezentei Campanii.

5.3. Furnizarea incompletă sau refuzul utilizatorlui de a i se prelucra datele personale în scopul prezentului Regulament, cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea ofertei către acel utilizator.

5.4. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Pentru mai multe detalii despre prelucarea datelor cu carecter personal accesați Politica de Confidentialitate.

5.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a mărcii Jerry’s Pizza® a Organizatorului sau partenerului Huawei.

Art. 6 Linia telefonică

6.1. Pe perioada de desfășurare a Campaniei, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0373 30 30 30 (tarif normal) pentru a afla mai multe informații în legătură cu Campania precum și pentru sugestii sau semnalarea eventualelor probleme. 

6.2. Programul de funcționare a liniei telefonice este zilnic între orele 10:00 – 23:00. De asemenea, orice mesaj se poate comunica și pe mail la adresa client@jerryspizza.ro.

Art. 7 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Art. 8 Forță majoră

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie, existența acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.