REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
"Cel mai vesel calendar"

Art. 1. Organizatorul

 

1.1 Organizatorii campaniei promoționale “ Cel mai vesel calendar “, denumită în ceea ce urmează

„Campania” sunt: 

- S.C. Romanian Franchise Systems S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/9190/1993, CUI – RO3774405;

-  S.C. Jerry’s Pizza Nord S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/1926/2002, CUI RO14509340 ;

- S.C. Jerry’s Pizza Est S.R.L., str. Scoarței nr 11, sector 5, București,  Nr. Reg. Com. J40/4622/1998, CUI RO10556918, prin intermediul tuturor unităților lanțului Jerry’s Pizza, denumite în ceea ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe site-ul https://calendar.jerryspizza.ro  . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și / sau schimba prevederi ale Regulamentului pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul   https://calendar.jerryspizza.ro  cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

 

Art.2. Durata, etapele și locul de desfășurare a Campaniei

 

2.1. Campania va începe la data de 1 februarie , va fi imparțită in 11 etape lunare și se va încheia în data de 31 decembrie 2021

2.2. Campania este organizată și se desfășoară pe pagina web https://calendar.jerryspizza.ro  și se dreseaza consumatorilor din orașele în care există magazine Jerry’s Pizza, respectiv în București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești. 

2.3  Premiile castigate pot fi revendicate pana la finalul lunii urmatoare celei in care au fost acordate. 

 

Art. 3. Drept de participare

 

3.1. Pot participa în această Campanie doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, care se afla in orașele în care există magazine Jerry’s Pizza -  București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești - și care doresc să participe la Campanie, cunoscând prevederile prezentului Regulament. 

3.2. Nu au dreptul de participare la această Campanie angajații Organizatorului si ai agenției de publicitate implicată in realizarea acestei Campanii.

3.3. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința termenelor și conditiilor acestuia.

3.4. Înmânarea premiilor poate fi un eveniment publicitar cu caracter public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres și liber exprimat al câștigătorilor referitor la faptul că, în baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materialele foto, audio și video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu marca Jerry’s Pizza®, însă doar în legatura cu prezenta Campanie și fără a leza imaginea ori drepturile acestor persoane. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru cedenți. 

 

Art. 4. Produse participante

 

4.1. La această Campanie participă produsele din meniul Jerry’s Pizza si produse promotionale. Detalii despre produsele participante se regasesc la art. 6

 

Art. 5. Mecanica promoțională

 

5.1. În perioada 1 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, participantii trebuie sa intre pe site-ul https://calendar.jerryspizza.ro   sa isi inscrie motivul de sarbatoare pentru luna respectiva. Pentru a se putea inscrie la promotie, participantii vor trebui sa completeze datele personale solicitate, să citească si să iși exprime acordul cu privire la Politica de prelucrare a datelor personale si regulamentul concursului. 

5.2. Campania promoțională se va desfașura pe parcursul unei perioada de 11 luni. La sfarsitul fiecarei luni o sa se faca o extragere prin random.org. 

5.3. In fiecare luna, se vor acorda cate  10 premii, constand 1 tricou + 1 produs Jerry’s Pizza. Detalii despre premii la Art 6

5.4. Vor intra in tragerea la sorti lunara doar participantii care au incris motive de sarbatoare valide. Nu vor intra in tragerea la sorti inscrierile care contin un limbaj vulgar, licentios sau defaimator sau care contin comentarii fara legatura cu Campania.

5.5. In fiecare luna, dintre inscrierile valide si corecte, Organizatorul va extrage si 5 rezerve, pe langa cei 10 castigatori 

5.6. Inregistrarea video a extragerilor si listele de castigatori vor fi facute publice pe site-ul https://calendar.jerryspizza.ro   la maxim 2 zile de la efectuarea extragerii.

5.7. Pentru a participa la Campanie nu se va percepe niciun fel de taxă de participare, iar participantii nu vor suporta alte costuri suplimentare.

5.8. O persoana poate castiga un singur premiu lunar, indiferent de numarul de inscrieri facute in luna respectiva.

 

Art. 6. Premiile

 

6.1. Premiile Campaniei se vor acorda în limita stocului disponibil. În Campanie se vor acorda un număr de 110 premii, constând în produse din meniul Jerry’s Pizza, produse inscripționate Jerry’s Pizza®, cu o valoare comerciala totala de 3237.4 RON (fără TVA)

 

Luna

Continut pachet premiu

Cantitate

Pret RON /
buc (fara TVA)

Valoare totala RON (fara TVA)

Februarie

1 x Tricou +  1x Pizza 25 cm cu 3 toppinguri*

10

32.41

324.1

Martie

1 x Tricou + 1 x Pizzert

10

23.7

237

Aprilie

1 x Tricou + 1x Calzone

10

28.97

289.7

Mai

1 x Tricou +  1x Paste 

10

34.48

344.8

Iunie

1 x Tricou +  1 x  Stripwich 

10

28.97

289.7

Iulie

1 x Tricou + 1 x  portie 8 Strips

10

27.6

276

August

1 x Tricou + 1 x Meniu Carnaciori

10

28.97

289.7

Septembrie

1 x Tricou + 1 x Pizza de 25 cm cu 3 toppinguri*

10

32.41

324.1

Octombrie

1 x Tricou + 2 x Desert Cup

10

25.3

253

Noiembrie

1 x Tricou + 1 x Portie de 10 Wings

10

27.6

276

Decembrie

1 x Tricou + 1 x Meniu Strips

10

33.33

333.3

 

6.2. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/ produse și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. 

6.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei, nu mai sunt datorate de către Organizator.

 

Art. 7. Acordarea premiilor și înștiințarea câștigătorilor

 

7.1. Participantii care au fost extrasi castigatori conform mecanismului de la Art. 5 vor fi contactati telefonic pentru validare. 

7.2. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat pentru validare inr-un interval mai mare de 48 ore de la afisarea listei de castigatori, nu poate confirma inscrierea efectuata ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, si se va trece la contactarea primei persoane din lista de 5 rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la identificarea unui castigator eligibil, caruia sa i se poata acorda premiul.

7.3. In urma validarii telefonice, castigatorii vor primi un email continand modalitatea de intrare in posesie a premiului. 

7.4. Premiul castigat poate fi cedat o singura data, integral si cu conditia informarii prealabile a Organizatorului si a comunicarii prealabile a datelor de contact pentru persoana careia ii se cedeaza;

7.5. Premiile constand dintr-un pachet 1 Tricou + 1 produs  vor putea fi ridicate din locatiile Jerry’s Pizza sau vor putea fi livrate împreună cu o comandă minimă (cu conditia mentionarii la momentul efectuarii comenzii). Locatia Jerry’s Pizza in care va fi disponibil premiul va fi stabilita la momentul validarii telefonice a premiului.

 

Art. 8. Responsabilitate

 

8.1. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate.

8.2. Furnizarea incompleta sau refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale în scopul prezentului Regulament, cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

8.3. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Detalii suplimentare despre politica de prelucrare a datelor aici.

8.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a mărcii Jerry’s Pizza® sau a Organizatorului.

 

Art. 9. Taxe

 

9.1. Obligatiile fiscale ocazionate de aceasta campanie cad in sarcina Organiatorului.

9.2. Eventualele costuri ce decurg din ridicarea Premiilor obţinute sau alte cheltuieli suportate de Participanți pentru intrarea în posesie a premiilor obţinute cad exclusiv în sarcina câştigătorilor. 

 

 

Art. 10 Linia telefonica

10.1. Pe perioada de desfășurare a Campaniei, cei interesați pot suna la numarul de telefon 0373 30 30 30 (linie cu tarif normal) pentru a afla mai multe informații în legatura cu Campania (condiții de participare la Campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.), precum și pentru sugestii sau eventuale plangeri. 

10.2. Programul de funcționare a liniei telefonice este, pe perioada Campaniei, zilnic de luni până duminică, între orele 09.00 – 02.00. De asemenea, orice mesaj se poate comunica și pe mail la adresa client@jerryspizza.ro.

 

Art. 11 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoționala se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 12 Forță majoră

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

12.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forță majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie, existența acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.